Acțiuni

Vasile Alecsandri

De la Referate

Vasile Alecsandri s-a născut la 14 iunie 1818 undeva în ținutul Bacăului (Moldova) şi s-a stins la 22 august 1890 la reşedinţa sa de la Mirceşti.

Viaţa sa a dedicat-o scrisului, mai ales poeziei. A scris însă şi epigramă, aşa după cum au făcut-o şi alţi mânuitori ai condeiului. Socotim de datoria noastră să căutăm şi să adăugăm şi alte creaţii epigramatice la cunoştinţa publicului.