Acțiuni

Teodor Dume

De la Referate

Teodor Dume s-a născut pe 4 aprilie 1956 în localitatea Luncasprie din judeţul Bihor. Copilăria şi şcoala gimnazială le-a petrecut în satul natal, iar apoi a locuit în Oradea. Este căsătorit, are un copil.

În adolescenţă l-a întâlnit şi s-a împrietenit (prin intermediul epigramistului Al. Silaghi) cu dr. Gheorghe Grigurcu. După nici un an, Teodor Dume reușește să publice primul său volum de versuri, "Adevărul din cuvinte", prefațat de Gheorghe Grigurcu. Și după o altă perioadă apare sub semnătura lui Teodor Dume o nouă carte, întitulată "Strigăt din copilărie", prefațată tot de Gheorghe Grigurcu.

Dr. Gheorghe Grigurcu a scris în prefaţa cărţii "Strigăt din copilărie":

Pe tânărul poet Teodor Dume nu mi-l pot inchipui decât pe fundalul orașului său, care timp de aproape trei decenii a fost și al meu, Oradea. Oraș subtil și cochet, neîndoios, cu o tradiție barocă filtrată printr-un secession melancolic, fumuriu, dar și cu o prospețime indicibilă a văzduhului său, cu o adolescență perpetuă a ușoarelor adieri ale acestuia, încărcat de miresmele aspre ale șesului și de cele mai conciliante, blajine, ale dealurilor între care se află. Iluzie, s-ar putea replica, ficțiune! Desigur dar numai până la un punct. Căci orice loc se întrețese cu fibra sensibilă a celui ce s-a legat de el prin naștere, ori prin îndelungă viețuire, mai exact spus cu fibra unei anume vârste. Copilăria, frageda tinerețe dizolvate în aerul orădean nu reprezintă o pură iluzie, un pretext de nostalgică evocare, strict personală, a subsemnatului, silit a urma o traiectorie geografică, câtă vreme le găsesc în stihurile, cu o sufletească determinare mai presus de toate, ale autorului cărții de față, Teodor Dume.

“Teodor Dume și-a construit cu migală, cu o știință a fiziologiei poemului și o formulă originală un univers liric inconfundabil. El impune în poezia ultimilor decenii o mitologie proprie, fiind unul dintre cei mai profunzi poeți de azi.”(Daniel Corbu, în devoratorul de umbre, 2018) “Teodor Dume este cotat ca unul dintre cei mai originali poeţi contemporani. Este poetul care îşi trăieşte arzând, ultima suflare de har, conştient de impactul pe care îl au cuvintele sale. Meritul incontestabil al poeziei sale, în afara virtuozităţii condeiului, exersat pe o plajă de zeci de ani, este sinceritatea. Şi, DA:Teodor Dume – un poet emblematic al poeziei moderne românești, interesant și original, care și-ar găsi un loc foarte onorabil pe un eventual podium al celor mai buni reprezentanți ai geniului liric, dacă critica de azi ar avea înțelepciunea de a-l recepta, așa cum merită.”(Cezarina Adamescu,în durerea din spatele cărnii/2017, fără grupă sanguină / 2017)

„Teodor Dume este un poet de mare calibru, un poet adevărat, valoare menţionată şi confirmată de către marele critic Gheorghe Grigurcu – călăuză umană (a lui Teodor Dume) pe drumul cuvintelor, care, de fapt i-a şi prefaţat primele cărţi. Girul marelui critic Gheorghe Grigurcu nu l-a împiedicat să rămână o fire modestă şi să se dedice cu pasiune şi devotament scrisului. Teodor Dume este unul dintre cei mai apreciaţi scriitori de aforisme ai momentului”(Ionuţ Caragea, rev.Luceafărul,nr.9 /2016)

“Teodor Dume este unul dintre cei mai iubiţi dintre pământeni(…). Un autor ghidat de o filozofie morală, sentimentul religios este forţa sa de caracter, este calea care adânceşte, la Teodor Dume, misterele lumii”(Angela Nache Mamier, în azil într/o cicatrice / 2016) ”Teodor Dume este unul dintre poeţii care a avut de la început un stil original şi foarte personal de scriere, pe care, în ani, l-a rafinat, dar a rămas neschimbat, ca tematică şi viziune poetică, calitativ conferindu-I originalitate.(…) A găsit propria formulă sacră a poeziei sale, graţie sensibilităţii şi talentului său liric.(…) Durerea devine vitală. Nu ştiu a mai fi citit un poet atât de dedicat suferinţei să o aducă la rang de Dumnezeu. Eşti unic,Teodor Dume!.”(Cristina Ştefan, azil într-o cicatrice /2016, fără grupă sanguină /2017, Lira21) ”Teodor Dume. Autorul acesta îşi urmează destinul cu răbdarea unui minorit dintr-o mănăstire bizantină, însoţind cu dragoste şi graţie, literă cu literă, literă după literă,, un poem receptacul.Acela mărturisind că ne putem aştepta, în continuare, dat fiind harul poetului, la alte cărţi utile bilanţului istoriei liricii noastre postbelice.”(Ionel Bota, în rev.Sintagme literare, nr.5 /2017) „Teodor Dume este un alt fel de poet pentru că poezia dumiană este una a stărilor(…)Grupajele sale poetice din versuri scurte care se dezlănţuie pe verticală, ca un plânset, uneori într-un singur cuvânt, sunt idei emise în baza unor inepuizabile meditaţii asupra rostului vieţii, asupra propriului rost.”(Ottilia Ardeleanu, în paradigme virtuale /2014) “Teodor Dume este un poet monocord, cu o voce oarecum singulară în diversitatea de stiluri actuale.”Gheorghe Paşa – în moartea,un fluture alb/2015 “Teodor Dume a trecut în etapa superioară a intelectului uman – înţelepciunea. O plecăciune frăţească făcută în faţa boierului Dume – Boier al cuvântului scris”(Ion Lazar da Coza, în Însemne culturale /2018). “Dacă bogăţia s-ar măsura în sentimente, Teodor Dume ar fi milionar”( Boldiş Viorel, scriitor - Italia)


Pe parcursul activităţii sale, Teodor Dume a devenit:

 • Membru Uniunea Scriitorilor Europeni, 2016
 • membru fondator al WARM-Asociaţia Mass-media Românilor în Lume, cu sediul în Londra/UK (fondat la 30 01 2014)
 • membru în Consiliul Onorific Internaţional Reţeaua Literară
 • admin principal revista Confluenţe lirice (2011 - 2012)
 • director executiv la revista Confluenţe lirice (din 06 ian.2013 şi în prezent)
 • redactor la revista Algoritm Literar (de la fondare, mai 2010. Apare la Hunedoara, director Ioan Barb)
 • director executiv Profi CTD Oradea
 • administrator cleopatra - casa gândului
 • editor roliteratura.ro, secţia poezie şi personale
 • membru fondator (alături de Stelian Vasilescu şi alţii) a revistei de cultură Ţara Crişurilor Oradea, Ediţia 1990
 • gazda primelor 5 numere ale revistei Ţara Crişurilor, în calitate de director la Clubul "Înfrăţirea" Oradea, asigurându-i primul sediu provizoriu
 • fondator şi redactor şef la Ziarul Ecoul Oradea, 1990
 • director la casa de cultură STICLA, Pădurea Neagră
 • director la Clubul Tineretului, Pasajul Vulturul Negru Oradea
 • director la Clubul ÎNFRĂŢIREA Oradea
 • director la Clubul Teo Dume Oradea
 • metodist principal la CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR din Oradea
 • fondator şi preşedinte al Cenaclului Ecoul din Oradea (22 decembrie 1977)
 • fondator şi director al Ansamblul artistic Ecoul Tinereţii Oradea
 • corespondent şi colaborator permanent la ziarele şi revistele: Scânteia tineretului (legitimaţia nr. 1 de corespondent pe jud. Bihor), Crişana, Familia, Munca, Unu, Viaţa Militară, Apărarea Patriei, Şoimii Carpaţilor, Bihorul, Filobiblon, Aripi Siderale, Ţara Visurilor Noastre, Ţara Crişurilor (membru fondator), Algoritm Literar (redactor de la fondare), Armonii culturale, Radio Club Romania, RadioMetafora.ro, Observatorul (Canada) etc.

A primit referinţe critice (şi comentarii) de la dr. Gheorghe Grigurcu (a şi prefaţat două volume: "Adevărul din cuvinte", 1985, şi "Strigăt" din copilărie, 1994),Stelian Vasilescu, Alexandru Andriţoiu, Ionuț Caragea, Ana Maria Tupan, Ionel Bota, Adrian Dinu Rachieriu, Marius Chelaru,A.V.Giorgioni, Al. Silaghi, Teodor Lup, Marin Chelu, Viorel Horj, Crăciun Parasca, Constantin Serac, Ioan Ţepelea, Mircea Vac, Teodor Crişan,Viorel Boldiş Florin Torjoc, Florian Lazăr, Florica Albu-Berinde, Cornel Buciuman, Al. Cistelecan, Virgil Podoabă, Anastasie Ţârulescu , Adrian Păunescu, Florin Mugur, Călin Sămărghitan, Cristina Ştefan, Veronica Pavel Lerner, Mioara Băluţă, Andrada Matei, Liviu Ofileanu, prof. George Paşa, Ottilia Ardeleanu, Liviu Ioan Mureşan, Atila Racz, prof. Gheorghe Paşa, Cezara Adamescu, şi mulţi alţii.

Volume publicate:

 • Devoratorul de umbre, 2018
 • Umbre și cercuri, 2018
 • Exil în durerile altora, 2018
 • Durerea pietrelor, 2018
 • Lacrimi de pe altarul trupului, 2018
 • Fără grupă sanguină, 2017
 • Temniţa de sub rană, 2017
 • Durerea din spatele cărnii, 2017
 • Colecţionarul de răni, 2017
 • Vitralii pe un interior scorojit, 2016
 • Azil într-o cicatrice,ed.Pim- 2016
 • Moartea, un fluture alb-2015
 • Adevărul din cuvinte 1985, (prefaţă de dr. Gheorghe Grigurcu)
 • Strigăt din copilărie 1994, (prefaţă de dr. Gheorghe Grigurcu)
 • Coloane (debut colectiv)
 • Tratamente pentru inimă, 2011 (antologie: Liviu Ioan Mureşan, Teodor Dume, Ottilia Ardeleanu, Alexandru Gheţie, Vali Slavu, Ioan Barb)
 • Confluenţe lirice, antologie, 2012
 • Lira21. A treia carte, antologie colectivă, 2012 (selecţia Cristina Ştefan)
 • Meridiane lirice, 2012 (antologie.124 autori contemporani)
 • Însemnele unei tăceri, 2012, (antologie colectivă, casa gândului - cleopatra /coordonatori: Mioara Băluţă şi Andrada Matei)
 • Confluenţe poetice, 2013 (antologie colectivă / coordonator Relu coţofană)
 • Confesiuni în virtual, 2013 (antologie colectuvă / coordonator Relu Coţofană)
 • Paradigme virtuale, 2014 (antologie colectivă / coordonator Relu Coţofană)
 • Roşu mocnit, 2014 (antologie colectivă/ coordonatori: Andrada Matei şi Mioara Băluţă)

A publicat articole şi reportaje, peste 4000, în presa vremii.

 • Textele sale au fost traduse în: engleză, franceză, germană, italiană, maghiară şi rusă

A primit

 • PREMIUL - I - la Festivalul Internațional al aforismului,ediția a - II -a,Tecuci, 2018
 • Mențiune la Festivalul/Concurs Internațional al aforismului, ediția -I -,Tecuci,2017
 • MARELE PREMIU la concursul *POEZIE ŞI SUFLET*, noiembrie 2010, cu poezia "Voi pleca la tata".
 • PREMIUL 1 la concursul Ars poetica-2014
 • PREMIUL 1 la Concursul literar "Prin colbul vremii", ediţia a 2-a, 2015