Acțiuni

Sonatele sonete. Sonete epigramatice, epigrame

De la Referate

"Sonatele sonete, sonete epigramatice, epigrame" reprezintă un volum realizat şi publicat de Dan Căpruciu, în anul 2001, la Editura "Pax Aura Mundi".

Voinţa autorului a fost de a realiza - de regulă - pe o pagină, un sonet epigramatic şi două epigrame, texte abordând una şi aceeaşi temă. Excepţia au constituit-o unele cazuri în care sonetul epigramatic era însoţit doar de o epigramă sau, în compensare, cele în care îl însoţesc trei epigrame.

Volumul are 182 pagini dedicate sonetelor şi epigramelor, ceea ce ne permite a aprecia că ne oferă, pentru o plăcută şi utilă lectură, tot atâtea sonete epigramatice cât şi aproximativ 360 epigrame.

Materia a fost împărţită în cinci capitole dintre care primele 4 abordează fiecare câte 40 de teme, iar ultimul 22 teme:

  • Oarecum sonate,
  • Puţin sonate,
  • Sonate bine,
  • Sonate rău,
  • Sonate cu dedicaţie.

Volumul conţine şi minunata prezentare "Sonete cu aromă de epigramă" datorată maestrului Nicolae-Paul Mihail (Nicomah), precum şi o concentrată, dar totodată şi bogată expunere- prezentare a lucrării sale de către autorul Dan Căpruciu: "Spiritul epigramatic şi tentaţia nonconformismului (Sonetul în tandem cu epigrama)".

Utile se dovedesc - celor doritori să afle câte ceva despre viaţa şi opera autorului - fişa de autor Dan Căpruciu.

Deosebit de reuşite se dovedesc, în cazul de faţă: cele două coperţi exterioare, caricatura autorului ce o datorăm graficienilor Eugene Ivanov şi Viorel Baciu, reuşita tehnoredactare de către Iulian Roman.