Acțiuni

Romeo Petrasciuc

De la Referate

Romeo Petrasciuc e născut la 7 februarie 1977 în Siret, Judeţul Suceava.

Absolvent al Faculăţii de Litere, Istorie şi Jurnalistică a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, s-a orientat către profesia de jurnalist, pe care o practică tot în Sibiu.

Romeo Petraşciuc a publicat volumul personal Capricii, epigrame, în anul 2000.

Epigramele sale au fost publicate în mai mult decât 5 volume colective, precum şi în reviste şi jurnale.