Acțiuni

Natura din om

De la Referate

Cartea ”Natura din om” conține circa 1485 de aforisme, definiții, paradoxuri, reflecții, tratând 475 de teme ordonate alfabetic. Conținutul este adunat picatură cu picătură, în peste 10 ani și tratează problematica vastă a omului, punând accent pe existența sa etico-morală, într-o societate actuală răvășită de concurență și necesitatea devenirii sale spirituale. Cartea este un fel de continuare, cu același profil, a volumului anterior ”Cuvinte cu dor de miez” apărut inițial în 2006 la ed.PIM, Iași În mare parte, conținutul face referire la natura umană, cartea fiind ca un fel de dicționar de viață. Ca omul să poată evolua spiritual trebuie, mai întâi,să se cunoască, să se înțelegă și să-și stabilească poziția în raport cu cele două repere fundamentale care ne jalonează viața: ego-ul și sufletul, spiritul, care sunt în opoziție dar care există împreună, iar noi trebuie să găsim pentru existența noastră un echilibru între acestea, de dorit să domine sufletul , spiritul(folosind rezervele nebănuite și nefolosite pe care le avem) Prin stilul lapidar, concluziv, analitic ,presărat uneori cu nuanțe poetice, cartea este ca o poezie a rigorii. Cartea reflectă ca o oglindă realitatea umană și socială, cu o orientare spre viitor, spre bine, spre spiritual. Autorul


Din perspectiva conținutului lucrării, avem de a face cu un cumul de elemente ce pot fi revendicate de psihologie, pedagogie, religie, antropologie, politologie, sociologie, științe exacte. Pot fi racordate la mari teorii din domeniile menționate, dar și la nivel de fapte și de simț comun. Ele emerg dintr-o cugetare pe marginea vieții, din asumări dubitative, din analize retrospective, din poziționări prospective. Din punct de vedere formal, aforismele mizează pe jocuri de limbaj, antinomii logice sau figuri retorice ce doar în limba română capătă substanță și sens. Prof. Univ.dr. Constantin Cucoș