Acțiuni

Mircea Pavelescu

De la Referate

Mircea Pavelescu, nepot al lui Cincinat Pavelescu, s-a născut la Iaşi în ziua de 14 octombrie 1908, adică la 36 de ani după susnumitul său unchi, fiind deci - putem spune - despărţiţi de o generaţie. Cu toate acestea Mircea a devenit un talentat continuator al unchiului în literatură şi, mai ales, în epigramă.

Mircea Pavelescu îşi adoptă pseudonimele: Pavel Mihăileanu, Glauco Pena, Pirc, care ne pot duce la a descoperi opere ale celui care a fost ofiţer, poet, traducător, publicist, redactor la revista "Urzica" ce apărea la Bucureşti. Activitatea lui rodnică l-a îndreptăţit a deveni şi membru al USR.

Mircea Pavelescu a plecat din lumea noastră la 11 iulie 1980, lăsând o operă publicată în peste 25 volume colective de epigrame, în reviste şi jurnale. Postum - în 2002 - a apărut, prin grija epigramiştilor George Corbu, George Zarafu şi Mihai Sălcuţan, volumul pus la cale încă în timpul vieţii de cei trei Paveleşti: "Cei trei Magnifici, Cincinat, Ion şi Mircea Pavelescu", volum conţinând câte 33 epigrame ale fiecăruia dintre ei şi - în rolul de prefaţă - o a suta epigramă scrisă de catre însuşi Cincinat:

Între Mircea tânăr şi între Ionel
Ce-şi ironizează fratele cam chel,
Cincinat, în toga anilor apari
Ca isus pe cruce între doi tâlhari.