Acțiuni

Mircea Oancea

De la Referate

Mircea Oancea a venit în această lume la Movila Banului, Judeţul Buzău, în 13 ianuarie 1923.

Ne-a părăsit plecând spre dreapta judecată cerească la 10 iulie 2005 când era avocat în Ploieşti.

Epigramele sale pot fi găsite în mai mult decât 15 volume colective, în reviste şi jurnale.