Acțiuni

Mariana Dobrin

De la Referate

Mariana Dobrin e născută la 8 martie 1954 în Dâmbovicioara, judeţul Argeş.

Este profesoară în Piteşti. Participant cu lucrări ştiinţifice la numeroase simpozioane judeţene, interjudeţene şi naţionale.

Este membru al Uniunii Epigramiştilor din România, membru fondator al Filialei Piteşi a Academiei Dacoromâne, membru al Ligii Scriitorilor din România, menbru al Fundaţiei Culturale "Liviu Rebreanu", membru al Asociaţiei Culturale de Umor "Gheorghe Ionescu Gion", iniţiator şi coordonator de proiecte culturale la nivel judeţean, interjudeţean şi naţional.

Epigramele scrise de Mariana Dobrin pot fi lecturate în cel puţin 5 volume colective, în reviste şi alte publicaţii ce preţuiesc şi cultivă umorul.

A primit 12 premii la concursuri naţionale şi internaţionale de epigramă şi poezie.