Acțiuni

Marian Pătraşcu

De la Referate

Marian Pătraşcu s-a născut în satul Grebleşti, comuna Câineni, judeţul Vâlcea, pe 1 ianuarie 1953.

Studii:

 • 1968-1972: Liceul „Nicolae Bălcescu” Râmnicu Vâlcea, actualul Colegiu Naţional „Alexandru Lahovari”;
 • 1972-1977: Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică din Institutul Politehnic Iaşi, Secţia „Chimie” – specializarea „Chimia fizică a macromoleculelor” (anul V);
 • Cinci cursuri de perfecţionare.

Activitatea profesională:

 • 1977-1989: Centrul de Cercetări Râmnicu Vâlcea – chimist (1977 – 1981), cercetător ştiinţific (CS) (1981 – 1988), cercetător ştiinţific principal gr. III (CP III) (1988 – 1989), şef de colectiv „Cercetare PVC şi Copolimeri” (1984 – 1989);
 • 1990-1991: S. C. HERVIL S. A. Râmnicu Vâlcea – chimist principal proiectare tehnologii de vopsire, cauciucare şi injecţie poliamide şi poliuretani;
 • 1992-1994: S. C. INCERCHIM S. A. Râmnicu Vâlcea – CP III, şef de colectiv „Cercetare PVC”;
 • 1994-1996: S. C. OLTCHIM S. A. Râmnicu Vâlcea. – CP III, şef de colectiv „Cercetare PVC”;
 • 1997-1999: Centrul de Cercetare OLTCHIM, şef de laborator „Cercetare PVC”;
 • 1980-1985: Raportor pentru România la CAER pentru tema de cercetare „PVC şi copolimeri ai clorurii de vinil”;
 • 1982-1989: Secretar al Comisiei de Polimeri din cadrul Institutului Central de Chimie Bucureşti;
 • 1982-1999: Membru al Societăţii de Chimie din România;
 • 1990-prezent: preşedinte de onoare al Societăţii Inventatorilor din România – Filiala Vâlcea;
 • 1999: Pensionat (persoană cu handicap neuromotor congenital).

Activitatea ştiinţifică:

 • 16 lucrări de specialitate publicate;
 • 22 de brevete de invenţie obţinute;
 • 66 de comuncări ştiinţifice prezentate la diverse manifestări ştiinţifice, inclusiv peste hotare (1981 - Kaluş, fosta URSS - ,,Primul congres pentru PVC al ţărilor membre CAER”; 1995 - Beijing, Weifang şi Qingdao, China - vizită de lucru şi schimb de experienţă; 1998 - Halkidiki, Grecia - ,,Primul congres de chimie al ţărilor din sud-estul Europei”);
 • 198 de lucrări tehnico-economice (referate de lucrări de cercetare, procese tehnologice, propuneri de aplicare, sinteze de literatură tehnică).

Activitatea culturală:

 • 1990: debutul în publicistica politică şi de atitudine;
 • 2003-prezent: vicepreşedinte al Asociaţiei ,,Pons Vetus” pentru Dezvoltarea Ţării Loviştei;
 • 2004-prezent: membru al Societăţii Culturale ,,Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea;
 • 2005-prezent: membru al Forumului Cultural al Râmnicului, responsabil cu cercetrea ştiinţifico-tehnică;
 • 2006-prezent: redactor şef-adjunct al revistei ,,Forum V”;
 • 2006-prezent: secretar al Societăţii Naţionale Independente a Persoanelor cu Handicap Vâlcea.
 • 2008-2012: vicepreşedinte al Societăţii Culturale ,,Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea;

Bilanţul activităţii culturale:

 • peste 200 de articole, studii şi texte literare (proză, poezie, eseu) publicate în ziare şi reviste;
 • o monografie (a comunei Câineni, 2008);
 • un volum de povestiri autobiografice (2009);
 • un roman neconvenţional (2010);
 • o antologie publicistică acoperind perioada 1990 – 2010 (2010);
 • un subcapitol din ,,Enciclopedia judeţului Vâlcea”, vol. I – „Prezentare generală” (2010);
 • un subcapitol din „Enciclopedia judeţului Vâlcea”, vol. II – „Localităţile urbane” (2012);
 • capitolul „Comuna Câineni” din „Enciclopedia judeţului Vâlcea”, vol. III – „Localităţile rurale”, în curs de apariţie.