Acțiuni

Leonid Dimov

De la Referate

Mircea Iorgulescu a scris în "Poezia miraculosului":

Tipărindu-i-se prima carte la 40 de ani (Versuri, 1966) şi fără ca până atunci să-i fi fost publicate în reviste prea multe poezii (câteva apăruseră, totuşi, în 1965, în Viaţa românească şi în Ramuri), Leonid Dimov a fost privit , în contextul literar al epocii debutului său dar şi mai târziu , ca un adevărat "maestru necunoscut", revelat dintrodată şi oarecum întâmplător în plenitudinea creaţiei lui, asemenea descoperirii unui depozit de obiecte preţioase despre a căror existenţă nu se ştia nimic şi care , odată scoase la iveală,, stârnesc deopotrivă admiraţie şi stupoare.