Acțiuni

Ileana Mălăncioiu

De la Referate

Ileana Mălăncioiu s-a născut la 23 ianuarie 1940, în comuna Godeni, judeţul Muscel. Termină Şcoala Medie din Câmpulung, în 1957.

Se înscrie la Facultatea de Filosofie din Bucureşti, pe care o absolvă în 1968. Din acest an până în 1971, a fost redactor la Televiziunea Română. Apoi, între 1971-1972, a fost redactor la revista "Argeş", din Piteşti.

A devenit doctor în filosofie în 1975.

A debutat în 1964, în revista "Luceafărul", care îi va acorda mai târziu un premiu (1967).

Alte premii de poezie:

  • Premiul revistei "Argeş" (1971)
  • Premiul C.C. al U.T.C. (1973)
  • Premiul Academiei R.S.R. (1973).

A fost redactor la revista "Viaţa Românească".

Volume de versuri:

  • "Pasărea tăiată" (1967)
  • "Către Ieronim" (1970)
  • "Inima reginei" (1971)
  • "Crini pentru domnişoara mireasă" (1973)
  • "Poezii" (1973)
  • "Ardere de tot" (1976)
  • "Sora mea de dincolo" (1980)

Valeriu Cristea spune:

Paradoxul poeziei Ilenei Mălăncioiu în general e de a rămâne mereu transparentă şi fluidă ca un miraj : materia, evocată stăruitor în toată concreteţea ei, ca o forţă de reţinere, contrabalansând o tendinţă de evaziune completă ,definitivă în zone de fiinţare mai stranii, nu îngroaşă şi nu îngreunează imaginea, iar ceata fantomelor nu o întunecă. Spectrele poetei îşi consumă ceremonios toate gesturile jocului lor erotic, pe fondul de luminozitate al unor văluri subţiri, străvezii. Rarefiată până la un joc de umbre, poezia Ilenei Mălăncioiu se densifică însă compensator în imagini de o colosală materialitate.