Acțiuni

Erasmus din Rotterdam

De la Referate

Desiderius Erasmus (1466-1536) a exercitat o suveranitate intelectuală necontestată asupra întregii Europe culte a timpului.Printre numeroasele sale opere de erudiţie literară, filologică şi filosofică, sunt traducerea latină a lui Euripide, ediţia integrală în limba geracă a lui Aristotel, gramatici, dicţionare, tratate de limbă latină sau elină, precum şi o versiune critică a Noului Testament în limba greacă cu o nouă traducere latină - operă de critică filologică devenită puternică armă teoretică a Reformei.

Dintre operele originale, de o faimă imensă s-au bucurat:

  • "Adagia", culegere de cugetări şi maxime ale anticilor, comentate, "carte decisivă pentru viitorul literaturilor, constituind prima revelaţie a faptului că literaturile nu sunt decât depozitul înţelepciunii omeneşti" (Nisard);
  • "Colocviile", dialoguri în care satira cea mai ascuţită domină informaţia asupra diverselor stări de lucruri din unele ţări, operă de observaţie extrem de fină şi de caustică vervă umoristică, cu sensuri filosofice mai bogate şi mai profunde ca în orice altă operă erasmică;
  • "Elogiul nebuniei".

(după "Istoria literaturii universale", vol.1, de Ovidiu Drîmba)