Acțiuni

Epigrame şi epigramişti

De la Referate

"Epigrame şi epigramişti" este un volum de dimensiuni reduse (12x16 cm) având 140 pagini conţinând fiecare câte o epigramă, o caricatură a autorului sau câteva date biografice ale fiecăruia dintre cei 15 ale căror texte au fost incluse în lucrare.

Cartea a apărut în anul 1973 în Editura Facla din Timişoara, are caricaturi semnate de Dan Radu Ionescu, coperta de Octavian Bour şi un Cuvânt înainte asumat de către Ion I. Mioc, unul dintre epigramiştii ce semnează epigramele publicate. El ne previne că lucrarea nu are pretenţia de a fi o "antologie" în adevăratul înţeles al cuvântului ci o simplă culegere de epigrame.

Cum nu rezultă din volum cine este realizatărul culegerii, va trebui să deducem că cel ce a asigurat selecţia a fost chiar cel ce cu apreciabilă modestie a scris respectivul cuvânt înainte.