Acțiuni

Edgar Allan Poe

De la Referate

Edgar Allan Poe (n. 19 ianuarie 1809, Boston/Massachusetts - d. 7 octombrie 1849, Baltimore/Maryland), scriitor american, poet, romancier, nuvelist și critic literar, creator al genului de scurte povestiri și precursor al literaturii moderne de ficțiune științifico-fantastică. A dus o viață de boem și a sfârșit tragic în mizerie, opium și alcoolism, dar tocmai din acest infern al existenței sale s-au născut multe dintre creațiile ce aveau să impună literaturii universale norme de evaluare estetică necunoscute până atunci. În cei patruzeci de ani ai unei vieți halucinante, scriitorul a izbutit să publice multe volume de versuri, de proză, estetică și teorie literară, făcând dovada unei forțe de creație extraordinare.

Biografia:

Născut la Boston dintr-o familie de actori, Edgar Poe rămâne orfan de ambii părinți la vârsta de 3 ani și este adoptat de familia John Allan, un negustor înstărit din Richmond/Virginia, primind numele de Edgar Allan Poe. După studii secundare în Liverpool (Anglia) și în Richmond, se înscrie în 1825 la Universitatea din Virginia, pe care este nevoit să o părăsească după un an, lipsit de mijloace materiale și înglodat în datorii, în urma unei vieți extravagante, ceea ce a dus la un conflict cu tatăl său adoptiv. Poe încearcă să facă o carieră militară, dar este exclus din academia militară din West Point pentru acte deliberate de indisciplină. În această perioadă publică fără prea mult succes primele sale poezii. În 1833 înregistrează primul succes cu povestirea "Manuscris găsit într-o sticlă" (A MS. Found in a Bottle), câștigând concursul organizat de revista Saturday Visitor din Baltimore. Se stabilește în Baltimore, după ce se căsătorise în 1836 cu verișoara lui, Virginia Clemm. Devine redactor principal al revistei Southern Literary Messenger, dar pierde postul după scurt timp datorită exceselor sale alcoolice. Apariția nuvelei "Povestea lui Arthur Gordon Pym" (The Narrative of Arthur Gordon Pym) atrage atenția publicului și a criticilor, Poe devine editor asistent la revista Burton's Gentlemen's Magazine, trece după un an la revista Graham's Magazine, unde publică numeroase articole, povestiri și eseuri, aducându-i reputația unui critic competent și sever. În 1839 apare în două volume un ciclu de nuvele "Povestiri ale Grotescului și Arabescului" (Tales of the Grotesque and Arabesque), apreciate de public dar fără succes material. În ianuarie 1845 publică în revista Evening Mirror celebrul său poem „Corbul” (The Raven), care a provocat o adevărată senzație. Îmbolnăvirea și moartea soției sale Virginia în 1847 îi accentuează însă abuzul de băuturi alcoolice, Poe duce o existență tot mai dezorganizată, care îi precipită ruina fizică și spirituală. Hotărât să se recăsătorească, îmbibat cu opium și alcool, a plecat să-și aducă fosta soacră la nuntă, dar nu a mai ajuns la destinație. După o dispariție de câteva zile, în ziua de 3 octombrie 1849 este găsit căzut pe un trotuar în orașul Baltimore, în stare de confuzie mintală. Moare patru zile mai târziu într-un spital din Baltimore, la 7 octombrie 1849, cauza morții - ca într-o poveste de suspans de E. A. Poe - a fost rabia (turbare).

Opera:

Lirica:

Cu unele excepții, creația lirică a lui Elgar Allan Poe este umbrită de măiestria povestirilor sale, care l-au consacrat în literatura universală. Totuși poeme ca „Annabel Lee”, „Corbul” sau „Ulalume” îl impun și ca unul din marile voci lirice ale lumii, fiind cunoscut publicului european în special prin traducerile în franceză ale poeților simboliști Baudelaire și Mallarmé. Admirabile traduceri în limba română au fost realizate de poeții Dan Botta și Emil Gulian. În poemele lui Poe sunt remarcabile metaforele deliberat eterogene, amestecul de imagini, combinația de pasiune și rațiune, frumusețea sonoră realizată prin rime neașteptate și disonanțe. De aceea nu numai simbolismul, dar și mișcările artistice ulterioare au recunoscut în Poe un predecesor.

Proza:

Mărturia cea mai complexă a poziției prioritare în declanșarea curentelor de înnoire a literaturii o constituie proza lui Edgar Poe. Povestirile sale "Aventurile lui Gordon Pym" (The Narrative of Athur Gordon Pym), „Prăbușirea casei Usher” (The Fall of the House of Usher), „Cărăbușul de aur” (The Gold Bug), „Pisica neagră” (The Black Cat), „Butelia de Amontillado” (The Cask of Amontillado) sunt câteva din povestirile lui Edgar Allan Poe care au forțat frontierele imaginarului, îmbinând teritoriile vieții și ale morții într-o sinteză halucinantă, o viziune ce dă valoare simbolică unor proiecții maladive ale lumii reale. Mișcarea literară Junimea condusă de Titu Maiorescu îi descoperă prozele, este tradus din limba franceză, în care fusese tradus de poetul Charles Baudelaire, de Veronica Micle, Mihai Eminescu sau Ion Luca Caragiale și această descoperire are un impact deosebit asupra apariției literaturii noastre fantastice. Între altele, Poe este creatorul primului detectiv, din istoria literaturii universale, Andre Dupin, eroul unui ciclu de povestiri printre care Crimele din strada morgii și Scrisoarea pierduta, se pare ca titlul piesei lui Caragiale a fost împrumutat de la Poe. Majoritatea prozelor din volumul Prăbușirea casei Usher dar mai ales Masca Morții Roșii sau Puțul și pendula, combină atmosfera gotică cu elementele horror și au avut o puternică influență atît în proza romantică dar și în cea simbolistă.

Critică literară și eseistică:

Publicațiile de critică literară ale lui Edgar Allan Poe se caracterizează printr-o profundă cunoaștere a literaturii, prin spirit sarcastic, simț ascuțit în receptarea adevăratelor valori creative. Scrierile sale teoretice, în special concepția sa asupra stilului de nuvele scurte, s-au bucurat încă din timpul vieții de o atenție și prețuire deosebită și au exercitat o influență puternică asupra generațiilor ulterioare de prozatori. Cu "Filosofia creației poetice" (The Philosophy of Composition, 1846) sau "Principiul poetic" (The Poetic Principle, 1850) s-a făcut începutul teoriilor literaturii moderne.

Creația literară:

Romane:

Aventurile lui Arthur Gordon Pym (The Narrative of Arthur Gordon Pym) Jurnalul lui Julius Rodman - O relatare despre cea dintâi traversare a Munților Stâncoși ai Americii de Nord realizată vreodată de către omul civilizat (The Journal Of Julius Rodman - Being an Account of the First Passage Across the Rocky Mountains of North America Ever Achieved by Civilized Man).

Schițe, nuvele, povestiri:

„Prăbușirea Casei Usher” („The Fall of the House of Usher”)

„Crimele din Rue Morgue” („The Murders in the Rue Morgue”)

„Misterul lui Marie Rogêt” (The Mystery of Marie Roget”)

„Cărăbușul de aur” („The Gold-Bug”)

„Masca Morții Roșii” („The Masque of the Red Death”)

„Pisica neagră” („The Black Cat”)

„Portretul oval” („The Oval Portrait”)

„Hruba și pendulul” („The Pit and the Pendulum”)

„Sistemul doctorului Catran și al profesorului Pană” („The System Of Doctor Tarr and Professor Feather”)

„Faptele în cazul domnului Valdemar” („The Facts in The Case of M. Valdemar”)

„Ligeia”

„Îngropat de viu” („The Premature Burial”)

„Scrisoarea furată” („The Purloined Letter”)

„Balerca de Amontillado” („The Cask of Amontillado”)

„O pogorâre în Maelström” (A Descent into the Maelström”)

„Neasemuita aventură a unuia zis Hans Pfaall” („The Umparalleled Adventure of one Hans Pfaall”)

„Demonul perversității” („The Imp of the Perverse”)

„Duc de L'Omelette” („The Duc de L'Omelette”)

„Afacere pierdută” („The Bargain Lost”)

„Morella”

„Regele Pestă. O Povestire conținând o alegorie” („King Pest. A Tale Containing an Allegory”)

„Bon-Bon”

„Berenice”

„Metzengerstein”

„Autografie” („Autography”)

„Birjele” („Cabs”)

„Întâlnire” („The Assignation”)

„Vedetism” („Lionizing”)

„Umbră – O parabolă” („Shadow - A Parable”)

„Tăcere – O fabulă” („Silence - A Fable”)

„O poveste din Ierusalim” („A Tale of Jerusalem”)

„Insula Zânei” („The Island of the Fay”)

„Trei Duminici într-o săptămână ” („Three Sundays in a Week”)

„Jucătorul de șah al lui Maelzel” („Maelzel's Chess-Player”)

„Cum se scrie un articol pentru Revista «Blackwood»” („How to Write a Blackwood Article”)

„La ananghie” („A Predicament”)

„Dracul în Clopotniță” („The Devil in The Belfry”)

„Convorbirea dintre Eiros și Charmion” („The Conversation of Eiros and Charmion”)

„De ce micul francez își poartă mâna în bandulieră” („Why the Little Frenchman Wears his Hand in a Sling”)

„Instinctul contra Rațiunii - O pisică neagră” („Instinct VS Reason - A Black Cat”)

„Grădina-peisaj” („The Landscape Garden”)

„Filosofia mobilării” („The Philosophy of Furniture”)

„Mistificare” („MYstification”)

„Omul mulțimii” („The Man of the Crowd”)

„Eleonora”

„Colocviul dintre Monos și Una” („The Colloquy of Monos and Una”)

„William Wilson”

„Nu pune niciodată capul rămășag cu diavolul” („Never Bet the Devil Your Head”)

„Omul de afaceri” („The Business Man”)

„Omul făcut bucăți - O Poveste despre recenta campanie împotriva triburilor Bugaboo și Kickapoo” („The Man that was Used Up - A Tale of the Late Bugaboo and Kickapoo Campaign”)

„Ochelarii” („The Spectacles”)

„Dimineața pe Wissahiccon” („Morning on the Wissahiccon”)

„Înșelătoria considerată ca una dintre științele exacte” („Diddling Considered as one of The Exact Sciences”)

„Clopotarii elvețieni” („The Swiiss Bell-Ringers”)

„Lada dreptunghiulară” („The Oblong Box”)

„Farsa cu balonul” („The Ballon Hoax”)

„Revelație mesmerică” („Mesmeric Revelation”)

„«Tu ești omul acela»” („«Thou Art the Man»”)

„Îngerul bizarului” („The Angel of the Odd”)

„Inima destăinuitoare” („The Tell-Tale Heart”)

„Byron și domnișoara Chaworth” („Byron and Miss Chaworth”)

„Poveste din Munții Colțuroși” („A Tale of the Ragged Mountains”)

„Șobolanii de la teatru” („The Theatrical Rats”)

„Mellonta Tauta”

„Câteva secrete din temnița revistelor” („Some Secrets of the Magazine Prison-House”)

„Puterea cuvintelor” („The Power of Words”)

„X-înd un palaglab” („X-ing a Paragrab”)

„Domeniul Arnheim” („The Domain of Arnheim”)

„O profeție” („A Prediction”)

„Un pretins Crichton” („A would Be Crickton”)

„Cabana lui Landor” („Landor's Cottage”)

„A o mie și doua poveste a Șeherezadei” („The Thousand-and-Second Tale of Scheherazade”)

„Descoperirea lui von Kempelen” („Von Kempelen and his Discovery”)

„Sfinxul” („The Sphinx”)

„Câteva vorbe cu o mumie” („Some Words with a Mummy”)

„Farul” („The Light-House”) - Ultima lucrare neterminată a lui Poe.


Opere în limba română:

Edgar Allan Poe, „Annabel Lee” și alte poeme : versuri / Edgar Allan Poe, ediție îngrijită, prefața, cronologie, note și comentarii de Liviu Cotrău. - București : Univers, 1987; Edgar Allan Poe, „Prăbușirea Casei Usher” : Schițe, nuvele, povestiri. 1831-1842 : ediție îngrijită, prefața, cronologie, note și comentarii de Liviu Cotrău, București, Univers, 1990.