Acțiuni

Daniel Corbu

De la Referate

DANIEL CORBU s-a născut la 7 aprilie 1953, în Târgu Neamţ.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 1990.

Este absolvent al Facultăţii de Litere, secţia română-franceză, Universitatea Bucureşti, promoţia 1983. Doctor în științe filologice, Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iași, 2007.

Organizator, începând cu anul 1984, al Colocviilor Naţionale de Poezie de la Tîrgu Neamţ, din care s-au desfășurat zece ediții.

Debutează în România literară (1979), colaborează cu poeme şi eseuri în Amfiteatru, Cronica, Luceafărul, Ateneu, Dacia Literară, Poesis, Convorbiri literare etc. Traduce pentru reviste şi în volume din Emil Cioran, Roland Barthes, Daudet, Mérimée, Paul Valéry, Jabès, Michaux, Elytis, Borges, Jacques Le Goff ş.a. Prezent în antologii de poezie din ţară şi străinătate.

Din 1998, stabilit la Iași, este muzeograf literar, director adjunct și director la Muzeul Literaturii Române Iași.

Din 2004 este directorul fondator al revistei de experiment literar Feed Back şi organizează, începând cu 2006, Festivalul Internaţional de Neoavangardă. Cărți de poeme publicate: Intrarea în scenă (Albatros, 1984), Plimbarea prin flăcări (Cartea Românească, 1988), Preludii pentru trompetă şi patru pereţi (Panteon, 1992), Documentele Haosului (Panteon, 1993), pentru care primeşte Premiul Asociaţiei Scriitorilor Iaşi şi Premiul Poesis pentru cea mai bună carte a anului 1993, Spre Fericitul Nicăieri (Panteon, 1995), Cântece de amăgit întunericul (Helicon, 1996), Manualul Bunului Singuratic (Panteon, 1997), Duminica fără sfârşit (Axa, 1998), Cartea urmelor (Junimea, 2001), Documentele Haosului – antologie de autor (Junimea, 2003), Evanghelia după Corbu şi alte poeme (Princeps Edit, 2006) – Premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi, Refugii postmoderne (Convorbiri literare, 2007), Eonul Marelui Desant, antologie, ediţie critică (Princeps Edit, 2009), Apocalipsa de fiecare zi (Princeps Edit, 2009), Poftiţi, Domnule Kafka! (Princeps Edit, 2010), Viaţa de fiecare zi la Iaşi pe vremea lui Daniel Corbu povestită de el însuşi (Ed. Feed Back, 2010), Refugii postmoderne (Convorbiri literare, 2011), Noi vești despre pasărea oarbă Dali (Editura „Junimea”, 2012), Documentele Haosului – ediţie critică, antologie (Ed. Princeps Multimedia, 2013), Ferestrele oarbe (Princeps Multimedia, 2016)

Cărţi de proză: Douăzeci şi una de fantasmagorii în ritm de blue-jazz (Ed. Cronica, 2001), Urmele lui Dumnezeu şi alte povestiri (Princeps Edit, 2009), Piatra de eol și alte povestiri (Princeps Multimedia, 2015), Januvia – Romanul ascezei (Princeps Multimedia, 2017)

Cărţi de eseuri: Generaţia poetică ’80 în cincisprezece portrete critice (Junimea, 2000), Intimitatea publică a poeziei – şapte eseuri despre comportamentul liric (Princeps Edit, 2002), Postmoder¬nismul pe înţelesul tuturor (Princeps Edit, 2003), Generaţia poetică ’80 şi rostirea postmodernă (Princeps Edit, 2006), Neoavangarda românească – (Feed Back, 2008), Postmodernism și postmodernitate în România de azi (Princeps Multimedia, 2013), Rostirea postmodernă. Generația poetică 80 în literatura română (Princeps Multimedia, 2014), Grigore Vieru și mutul său plutitor (Princeps Multimedia, 2018), Escale în Panteon – eseuri și portrete literare de la Dosoftei la Matei Vișniec (Princeps Multimedia, 2018).

Este prezent cu poeme în reviste, antologii sau cărţi de autor în Franţa, Germania, Slovacia, China, Lituania, Serbia, Anglia, Canada, Republica Yemen, Italia, Ungaria, Suedia, U.S.A.

Pentru întreaga activitate literară, Preşedinţia României îi conferă, în 2004, Medalia Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler, iar Preşedinţia Republicii Moldova Ordinul Cultural Mihai Eminescu, a doua medalie ca importanță în stat (2011). Este deținătorul Premiului „Mihai Eminescu”, acordat de Academia Română (2011), considerat cea mai înaltă recunoaştere în România pentru opera unui poet român.