Acțiuni

Dan Norea

De la Referate

Dan Norea s-a născut la 28.10.1949 la Constanţa. Numele său este - de fapt - Dan-Viorel Norea.

Este inginer în Constanţa.

După cum scrie chiar Dan Norea într-un "Scurt cuvânt al autorului" a cochetat cu poezia încă din tinereţe, a întrerupt a mai scrie versuri vreo 30 de ani până a descoperit internetul şi, prin el, l-a atras epigrama, prin anul 2005, când avea 56 de ani. L-au atras site-urile literare care permit replici instantanee, încrucişări de florete transpuse în zeci de catrene, atacuri, contraatacuri, parade... şi jocurile de cuvinte.

Abia prin 2008... "a scos nasul în lume" intrând, pe rând, în câteva cenacluri literare,apoi în Uniunea Epigramiştilor din România, participând la festivaluri de umor şi epigramă, cunoscând "elita" epigramei din România şi Republica Moldova.

Dan Norea mărturiseşte că adevărata sa inspiraţie apare în focul luptei pe internet, cu colegii de site cărora le dă asigurarea că se simte bine alături de ei şi că va fi pe baricade atâta vreme cât îl vor ţine puterile.

Din câte ştim, Dan Norea este realizatorul unui singur volum, "Epi... Gramatica", având aproape 200 pagini - fiecare cu câte 4 sau 5 epigrame grupate tematic (700 în total) - care contrazic modestia cu care autorul se declară începător în epigramă.

George Corbu, Preşedintele U.E.R., îşi intitulează prefaţa, pe bună dreptate, "Un virtuoz al jocului de cuvinte" şi evidenţiază marele merit al autorului Dan Norea (Norică) în înfăptuirea Clubului Umoriştilor Constănţeni "Prăvălia cu umor".

George Corbu spune: "Cred a fi făcut dovada că Dan Norea este pentru epigrama românească un virtuoz al cărui volum de debut îl aşează, conform celor mai stricte uzanţe protocolare, în rândul întâi, rezervat personalităţilor de prim rang, nu-i aşa, epi...gramatic."