Acțiuni

Arhiva personală a lui Gheorghe Culicovschi

De la Referate

"Arhiva personală a lui Gheorghe Culicovschi" cuprinde texte umoristice, mai ales epigrame, proprii, dar şi - cele mai multe - primite prin poştă de la colegii epigramişti din ţară, dar şi de peste hotare, ziarul Viaţa Buzăului, care le-a publicat zilnic timp de 5 ani, săptămânalul "Amprenta" (2 ani), Revista lunară "Haz de Necaz" (3 ani), Revista "Palatul de justiţie", alte multe reviste de umor, antologii, sute de cărţi publicate de colegii epigramişti din ţară şi de peste hotare, cât şi în cele 8 publicate de Gheorghe Culicovschi.

Estimativ, această arhivă personală conţine circa 100.000 epigrame dintre care numeroase nu le-am găsit a fi fost publicate.

Aceeaşi arhivă personală conţine şi unele date personale ale multor autori, date ce vor fi adăugate la cele existente în referatele deja întocmite.

Consider de datoria mea să rog colegii editori ai ANTOLOGIEI ONLINE A EPIGRAMELOR SCRISE SAU TRADUSE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, să adaoge în aceasta textele sau datele aflate în posesia domniilor lor şi care nu au fost deja cuprinse în această antologie.