Acțiuni

Antologia epigramei româneşti, 2007

De la Referate

"Antologia epigramei româneşti, 2007" a apărut după mai mulţi ani de trudă a colectivului emeriţilor epigramişti George Corbu, Valerian Lică şi George Zarafu - colectiv ce elaborase ediţia anterioară în urmă cu 5 ani.

După cum se arată în volumn, românii au beneficiat, începând cu anul 1914, de 50 asemenea lucrări, dintre care 10 pot fi socotite notabile.

Întârzierea apariţiei acestui ultim volum - însumând nu mai puţin de 378 de pagini, având pe fiecare dintre ele între 7 şi 12 epigrame - s-a datorat lipsei fondurilor care să permită tipărirea.

Dar şansa publicării acestei ediţii a apărut la un concurs de epigrame, organizat la Buşteni - Prahova de mai multe instituţii locale şi judeţene, la care - venind vorba despre valoarea deosebită a creaţiilor epigramatice prezentate şi de imposibilitatea tipăririi valoroasei lucrări de selecţie a acestora, domnul Emanoil Savin - primarul urbei - s-a angajat să acorde sprijinul necesar pentru depăşirea impasului. Şi, cum dânsul şi-a respectat promisiunea, volumul a apărut în bibliotecile celor interesaţi.

După cum arată distinsul critic literar Valeriu Râpeanu - în finalul prezentării volumului - "Una din trăsăturile istoriei epigramei noastre... şi anume faptul că epigrama nu este un gen mort, un gen care cunoaşte o criză de adaptare, ci că reprezintă o prezenţă vie în existenţa noastră. Este expresia spiritului nostru în ofensivă, a putinţei de a face "haz de necaz", de a şti să ripostăm imedeiat relelor care ne-au năpădit, care ne înconjoară tenace în ultimii ani."